Velkommen

Tullebølle Vandværk

Tullebølle Vandværk

Tullebølle Vandværk er et privat andelsselskab med 692 forbrugere, stiftet i 1937.
Det årlige salg af vand udgør ca. 80.000 m³, oppumpet fra 6 boringer i nærområdet, suppleret med vand udefra.
Vandværket dækker Tullebølle med opland, fra Løkkeby i syd til Frellesvig i nord og fra kyst til kyst.
Værket har en bestyrelse på 5 personer, der vælges på en årlig generalforsamling.
Værkets daglige drift ligger i hænderne på en bestyrer.
Administrationen klares af en forretningsfører.