Om os
Her finder du vandværket:
Tullebølle Vandværk : Stiftet 25-10-1937
Historie:På et møde i Tullebølle har man vedtaget Vandværket. Der var kun mødt 19 interesserede og de 7 af disse stemte mod vandværket. Trods protester fra mindretallet underskrev bestyrelsen kontrakten med Ingeniør Gad for Dansk Elektricitetsselskab. I denne uge kommer en boremester til  Tullebølle for at finde vand. Vandværket der kommer til at koste omkring 30,000 Kr. skal beregnes til 140 forbrugere.
Vandværket i Tullebølle
Møde mellem de interesserede og ingeniør Gad i aftes.
På Tullebølle Kro holdtes i aftes et møde mellem de vandværksinteresserede i Tullebølle og ingeniør Gad, Nakskov. Der var kommet nogle og tyve mennesker til stede. Ingeniøren redegjorde for planen om vandværket og gav oplysninger om de nærmere forhold ved værket. Det oplystes, at dersom man ikke kunne blive flere om vandværket, end tilfældet er, bliver der overhovedet intet af at få vandværk. Der må mindst tegnes endnu 15. Der synes at være de største muligheder for at få disse tegnet, og man mener endda, atflere vil komme med foruden disse. Mødet resulterede i, at der nedsattes et udvalg, bestående af:Murer Rs. Hamsen, Malersvend GeorgPetersen, Maler H.P. Hansen, Hjulmand Jens Hansen, og Gæstgiver P. Pryds til at arbejde videre med sagen. Man vil senere samles for at drøfte stillingen, og hvis vandværket bliver en realitet, træffe bestemmelse om, hvor og hvornår boringerne skal påbegyndes.
Omkring den 1-4 1938:
Tullebølle kan åbne for hanerne om godt 14 dage. I Tullebølle er man nu ved at være færdig med pumpestationnen til vandværket. Motoren skal indstalleres en af de første dage, derefter skal taget lægges, Hovedledningen og stikled. er færdige og man mangler blot at sætte hanerne til. Man regner med at kunne lukke op for vandhanerne i løbet af 14 dage eller 3 uger. Der er nu 32 andelshavere.
Idag er værket  fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind.Vandet bliver hentet i vandværkets 6 boringer, samt fra Tranekær vandværk. Vandværket udpumper ca. 80.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Tullebølle Vandværk
Stengadevej 35
5953 Tranekær
Tlf. 62 50 17 80