Flyttemeddelelse
Udfyld venligst nedenstående formular ved salg/køb af ejendomme. Vandmåleren skal aflæses, så vandregnskabet kan gøres op.
Vandværket vil, efter modtagelse af henvendelsen, hurtigst muligt fremsende en flytteopgørelse.
Ny adresse:
Ny ejer/lejer:

Tilflytter - ejer

Tilflytter - lejer

Kontonummer
Herunder kan du indtaste dit kontonr. (valgfrit), i tilfælde af at vi skal overføre en refusion.
4 tegn
Max 10 tegn

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Tullebølle Vandværk
Stengadevej 35
5953 Tranekær
Tlf. 62 50 17 80