Måleraflæsninger
Vandværket har installeret elektroniske målere, som værket selv aflæser ved forbikørsel på vejen.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Tullebølle Vandværk
Stengadevej 35
5953 Tranekær
Tlf. 62 50 17 80