Nyheder
Ændring af priser / Takstblad
Bestyrelsen har vedtaget, at ændre priserne for vandafgift, fast årlig afgift og målerafgift med virkning fra 1/10 2019. Bestyrelsen har ligeledes vedtaget, at forlænge fakturaopkrævningernes forfaldsdato med 1 måned til medio juni og medio december.
For et vandværks administration er det lovligt at behandle personoplysninger, da behandlingen er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler vandværket. Ingen data må indsamles uden at der er et udtrykkeligt angivet formål med indsamlingen, og data må ikke anvendes til andre formål.
Klik på overskriften og læs mere.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Tullebølle Vandværk
Stengadevej 35
5953 Tranekær
Tlf. 62 50 17 80