Vandkvalitet
Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent takket være naturen.Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri. På vandværket gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.
IndvindingsboringerVandværket har i alt 3 boringer spredt i kommunen, hvorfra der kan indvindes vand. De 3 boringer indvinder årligt ca. 20.000 m³ vand.Hårdheden af vandet er 24 db.
Vandkvalitet og kontrolFor at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet hos forbrugerne og på vandværkerne og ledningsnettet.Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:• A-prøver hos forbruger• B-prøver hos forbruger• Driftskontrol på vandværk og ledningsnet• Boringskontrol på alle 4 boringer
VandanalyserØnsker De at få foretaget en analyse af Deres drikkevand, kan De rette henvendelse til Tullebølle vandværk. Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.
Name: vand i glas.jpeg.
Find vores vandanalyser her:
Få forklaret analyseord her:

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Tullebølle Vandværk
Stengadevej 35
5953 Tranekær
Tlf. 62 50 17 80