Velkommen
Velkommen til Tullebølle Vandværk
Vi er et privat andelsselskab med 692 forbrugere. Vandværket dækker Tullebølle med opland, fra Løkkeby i syd til Frellesvig i nord og fra kyst til kyst.
Her på siden kan du blandt andet finde informationer om vores indvindingsopland, forsyningsområdet, vandkvaliteten og kontrol af målere.
Har du spørgsmål til driften af din vandforsyning, er du velkommen til at kontakte os.

med efterfølgende foredrag

Se Nyheder (Nye priser, persondata og IT-sikkerhed)

Gang i pumperne

Vores årlige salg af vand udgør ca. 80.000 m³, oppumpet fra 3 boringer i nærområdet, suppleret med vand udefra.
Name: forside 1.jpg.

Tag over dit vand

Sådan ser vores vandværk ud. Det er vigtigt at have et solidt hus, der beskytter installationerne.
Name: vandværk.jpg.

Hyppig kontrol

Der føres løbende kontrol med kvaliteten af vandet i boringer, på vandværket, i ledningsnettet og hos forbrugerne.
Name: forsidefoto_right.jpg.

Tradition for godt vand
Tullebølle Vandværk blev stiftet i 1937. Alle årene har vi været optaget af at levere sundt og rent drikkevand til vores lokalområde
Vandværket har en bestyrelse på 5 personer, der vælges på en årlig generalforsamling.
Vores daglige drift ligger i hænderne på en bestyrer. Administrationen klares af en forretningsfører.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Tullebølle Vandværk
Stengadevej 35
5953 Tranekær
Tlf. 62 50 17 80